Đặt Phòng

Bạn có thể đặt phòng với các lựa chọn: Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng nhóm hoặc Phòng cho gia đình,… Trả phòng trước 12:00AM và nhận phòng từ 14:00PM. Quý khách có thể nhận phòng sớm hoặc muộn nếu liên hệ trước với chúng tôi.